Τεχνητή νοημοσύνη (AI)
AI Ιστορίες
Σύνθεση Μουσικής
Σύνθεση φωνής
Είκονα - βίντεο
Στίχοι
Μετατροπές
Midi
Μελοπαίγνια

Δημιουργήστε μια melobytes ιστορία

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Δημιουργήστε μια melobytes ιστορία με εικόνες και κείμενο
Δεδομένα
Τίτλος
Δημιουργός
Συννεφάκια ομιλίας (Α)
Ήχοι (Α)
Μουσική (Α)
Εφέ φωτογραφίας (Α)
Διάρκεια παύσης (δευτερόλεπτα) (Α)
Φωνές
Φωνή 1 (Α)
Λέξεις το λεπτό 1 (80-500) (Α)
Τόνος φωνής 1 (0-99) (Α)
Φωνή 2 (Α)
Λέξεις το λεπτό 2 (80-500) (Α)
Τόνος φωνής 2 (0-99) (Α)
Φωνή 3 (Α)
Λέξεις το λεπτό 3 (80-500) (Α)
Τόνος φωνής 3 (0-99) (Α)
Φωνή 4 (Α)
Λέξεις το λεπτό 4 (80-500) (Α)
Τόνος φωνής 4 (0-99) (Α)
Φωνή 5 (Α)
Λέξεις το λεπτό 5 (80-500) (Α)
Τόνος φωνής 5 (0-99) (Α)
Σκηνή 1
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 1 (Α)
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Σύρετε το αρχείο σας οπουδήποτε
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 1
α/α φωνής σκηνής 1 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 1 (Α)
Σκηνή 2
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 2
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 2
α/α φωνής σκηνής 2 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 2 (Α)
Σκηνή 3
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 3
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 3
α/α φωνής σκηνής 3 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 3 (Α)
Σκηνή 4
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 4
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 4
α/α φωνής σκηνής 4 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 4 (Α)
Σκηνή 5
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 5
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 5
α/α φωνής σκηνής 5 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 5 (Α)
Σκηνή 6
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 6
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 6
α/α φωνής σκηνής 6 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 6 (Α)
Σκηνή 7
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 7
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 7
α/α φωνής σκηνής 7 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 7 (Α)
Σκηνή 8
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 8
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 8
α/α φωνής σκηνής 8 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 8 (Α)
Σκηνή 9
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 9
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 9
α/α φωνής σκηνής 9 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 9 (Α)
Σκηνή 10
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 10
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 10
α/α φωνής σκηνής 10 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 10 (Α)
Σκηνή 11
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 11
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 11
α/α φωνής σκηνής 11 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 11 (Α)
Σκηνή 12
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 12
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 12
α/α φωνής σκηνής 12 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 12 (Α)
Σκηνή 13
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 13
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 13
α/α φωνής σκηνής 13 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 13 (Α)
Σκηνή 14
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 14
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 14
α/α φωνής σκηνής 14 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 14 (Α)
Σκηνή 15
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 15
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 15
α/α φωνής σκηνής 15 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 15 (Α)
Σκηνή 16
Ανεβάστε την εκόνα της σκηνής 16
Επιτρέπονται: jpeg, jpg, bmp, wmf, gif, png, ico, tiff, emf, rle
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Ανέβασμα
Κείμενο σκηνής 16
α/α φωνής σκηνής 16 (Α)
Θέση ηθοποιού σκηνής 16 (Α)
Δημιουργία
Αποτελέσματα
Η γνώμη σας

Η βαθμολογία σας

Επιπρόσθετα σχόλια

Σχόλια


Σύρετε το αρχείο σας εδώ
Χρησιμοποιούμε cookies! (Διαβάστε την Πολιτική)
Αποδοχή απαραίτητων Αποδοχή όλων
Γίνεται ενεργοποίηση της άδειας σας
Παρακαλώ περιμένετε