Περισσότερες εφαρμογές

Ομοιοκαταληξίες

Αναζητήστε λέξεις με βάση την κατάληξή τους (ομόηχες ή μη), τον αριθμό των συλλαβών τους, τη θέση του τόνου τους και την περιεκτικότητά τους σε συγκεκριμένα γράμματα.
(π.χ.: αρι) Λέξεις που τελειώνουν σε
Συλλαβές
Τόνος
Ομόηχες
(π.χ.: λ) (προαιρετικά) Να περιέχουν το γράμμα
Ομοιοκαταληξίες
Διαφ.
Σχόλια
Σας αρέσουν οι εφαρμογές μας; Κάντε μας Like!
Melobytes.gr