Περισσότερες εφαρμογές

Αλφαβητική Ταξινόμηση

Δώστε μια λίστα από λέξεις, επιλέξτε το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα) και πατήστε το πλήκτρο «Αλφαβητική ταξινόμηση». Η εφαρμογή θα κάνει τη ταξινόμηση που ζητήσατε.
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Καθαρισμός φόρμας
Δεδομένα
Ταξινόμηση (Α)
Αγνόησή κεφαλαίων-μικρών (Α)
Αφαίρεση διπλότυπων (Α)
Εισαγωγή (Α)
Αλφαβητική ταξινόμηση
Διαφ.
Αποτελέσματα
Σχόλια


Σύρετε το αρχείο οπουδήποτε
Σας αρέσουν οι εφαρμογές μας; Κάντε μας Like!
Melobytes.gr